Juttu, et osa kulutuste suurendamise või maksude langetamise katteallikas on eeldatava majanduskasvuga kaasnev maksutulude suurenemine, kipuvad poliitikud tihti kuritarvitama. Aga praegu kritiseerib majanduskasvu taastamisele suunatud tegevuse nõrkust ja vähesust üks ettevõtja teise järel, mitte üksnes kiuslikud opositsioonipoliitikud. Kallase valitsusel on puudu nii lähemat tulevikku mõjutavast vastutsüklilisest majanduspoliitikast kui ka pikemast arenguvisioonist.