Soovida jätab ka linnapea juhtimisstiil. Linnavolikogu liikmete küsimusi või nende poolt esitatud palved anda selgitusi, tajub linnapea kui saadikute ning linnaametnike sabotaaži ja ebakompetentsust. Lisaks langetatakse otsuseid volikogu arvamust arvestamata ning küsimused, mille lahendamine on linnapea pädevuses, suunatakse volikogu õlgadele.

Pole vaja seletada, et see tekitab pingeid ega aita hoida inimesi motiveerituna. Selline tööstiil meenutab pigem hüsteeriat ning jääb mulje, et linnapea ise ei saa aru, mida ta tegelikult tahab. Sellest tulenevalt on raske seletada, miks ametnike ülesanded vahetuvad iga päev ja vahel ka mitu korda päevas.