Näitusel osalevad kunstnikud on Sophie Durand, Elo-Reet Järv, Sandra Kosorotova, Kärt Ojavee, Uku Sepsivart, Denisa Štefanigová, Paco Ulman ja Kristina Õllek. Näituse on kureerinud Madli Ehasalu ja Triin Metsla.

Astudes dialoogi Eesti Kunstimuuseumi teostega pakuvad nii kaasaegsed kunstnikud kui ka vanad meistrid vaatajale mõtteainet: milline looduskeskkond ümbritses inimest erinevatel sajanditel, kuidas kunstnikud on suhtunud keskkonda ning kuidas on see suhe teisenenud muutuvates keskkonnatingimustes. Mitmed tõlgendused lähtuvad just isiklikust suhtumisest tarbimisse ning materjalikasutusest, soovides leida helgemaid tulevikustsenaariume.

Näitus on valminud ka tegijate enda kohanemisel: kõik olemasolevad teosed ja kujunduslikud elemendid on varem loodud või osaliselt mugandatud, taasavastatud ning paigutatud uude keskkonda.

Üks näituse eesmärkidest on mõelda ka jätkusuutliku kureerimise ja kultuuritööstuse peale (vähene kulu ja tootlikkus, olemasolevad teosed, aeglane transport), aidates sel moel muuta kultuurisektorit jätkusuutlikumaks.