CO2 mõõt on kõigest üks keskkonnamõõdikutest sellel teel.

Hõõrdejõud ja mass, võimsus on teise suure saasteallika taga - selleks on asfalti ja rehvitolm, mis sõitmisega tekib. Mida raskem masin, mida võimsam mootor, mida suurem liikumiskiirus, mida rohkem sõidab, seda suurem on tervise ja keskkonnakahju. Rehvipurust tekkiv nanoplast on muide Läänemere suurim reostusallikas ...

Kolmas on mürareostus.

Neljas see, et autoteed võtavad ära ruumi meie ühisest avalikust ruumist, mis tähendab, et teistele liiklejatele jäävad ebakvaliteetsed, tervist kahjustavad valikud. Mõelgem kasvõi uue Pronksi tänava peale Tallinnas. Puid pole. Tolm on. Kiirus ja müra on. Närvilisus ja vibratsioon on. Miks me peaksime sellise keskkonna talumist normaalsuseks pidama?!