Järgneval kümnendil toodetav soodne taastuvenergia loob Eesti majandusele seni avastamata kasvuvõimalused ning selle baasil on sündimas uued tööstusharud, mis võimaldavad toota roheenergial põhinevaid konkurentsivõimelisi energiamahukaid tooteid rahvusvahelistele turgudele: vesinik, ammoniaak, väetised ning uued salvestus- ja akutehnoloogiad jms.