Samas näeme iga päev, et Eesti tervishoiusüsteem on ülekoormatud ja alarahastatud. Meie meditsiinipersonali töö on väga kõrgel tasemel, paraku aga tõdevad arstid üha enam, et nad ei saa patsiente ravida rahvusvaheliselt heakskiidetud ravijuhiste järgi.