Otsuse muljed Imbi Paju raamatust „Kirjanduskliinik“ alapealkirjaga „Mida tähendab olla inimene“ kirja panna andis mulle esseistlik, biblioteraapiline teos ise.