7. - 9. märtsil 2012. aastal toimus Eesti taasiseseisvusaja üks suuremaid streike. Enne seda toimus streik 1993. ja 2003. aastal. 2012. aasta streigist, sh hoiatusstreigist, võttis osa 682 haridusasutuses kokku 17 234 haridustöötajat. Kui 2012. aasta alguses kinnitas tollane minister Aaviksoo, et õpetajate palk enne 2015. aastat ei tõuse, siis streigi tulemusena hakkas see 2013. aastal siiski tõusma.

Täiskoormusega õpetaja töötasu on 1749 eurot bruto. Õpetajate keskmine palk, millest poliitikutele meeldib rääkida, sisaldab ka ületunnitöö tasusid. Ei ole harv juhus, et matemaatikaõpetaja töötab 1,25 kohaga ja teenib vastavalt 2186 eurot (õpetajate tegelik keskmine kuupalk on 2023 eurot).

Ehk mõned üksikud omavalitsused, kes on õpetajate leidmisega püsti hädas, meelitavad pedagooge tööle veidi kõrgema palgaga. Enamiku töötasu jääb siiski miinimumi (1749 euro) juurde.