Kui seni on Martinson kavalalt väärteo alla kvalifitseerivate summadega opereerinud,