Kuid sedapuhku käskisid valvurid Marekil end ihualasti koorida. Asi lõppes kähmlusega: ametnikud kasutasid Mareki ohjeldamiseks füüsilist jõudu ja käeraudu. Selle tulemusel vajas Marek kolm nädalat meditsiiniabi. Ta kirjutas seepeale õiguskantslerile.