Võib-olla pole just seetõttu Eestis väga laialt teada, et Semipalatinskis toimunu mõjutas sadu eestlasi, kellele oli osaks saanud niigi suur tragöödia – küüditamine. Neid, kes võiksid sellest rääkida, pole enam meie hulgas. Paljud neist surid õige varsti pärast sundasumiselt Eestisse naasmist.