Enim raskusi on koolidel erivajaduse piiripealsete õpilastega, kes õpivad n-ö suurtes klassides (24–30+ õpilast) ja kellel on vähesed enesejuhtimisoskused ning kelle eripäraks on tähelepanu- ja keskendumisraskused. Selliste laste osakaal kasvab. Tegemist on enamasti normaalse õpivõimega õpilastega, kes ei suuda oma võimeid aga rakendada, kuna stiimuleid on ümbritsevas keskkonnas liiga palju.

Lapsed vajaksid rahulikumat keskkonda, väiksemat klassi ja individuaalsemat tähelepanu õpetajalt. Seega on sagedane koolide ja vanemate pöördumine Rajaleidja keskusesse, kust antakse koolile soovitused õppe korraldamiseks osaliselt või täielikult väikeklassis.