Seda põhjusel, et nad lihtsalt on nii palju odavamad ja see omakorda tuleneb sellest, et Hiina riik on oma autotööstust oluliselt subsideerinud, mis teatavasti ELis sellisel kujul lubatud ei ole.

Prognoosid ütlevad, et lähemal paaril aastal võib Hiina saada kätte kuni 15% ELi elektriautode turust ja seda just ennekõike odavama hinna tõttu. Hiina on reageerinud väga valulikult Euroopa komisjoni otsusele, öeldes, et see kahjustab oluliselt ELi ja Hiina majandussuhteid ning võib ka mõjuda halvasti nendele EL riikidele, mille ettevõtted Hiinasse ekspordivad.

See uus võimalik tüli tuleb muidugi panna laiemasse konteksti, sest nagu öeldud, ELi ja Hiina suhted on niikuinii pingelised. Seda on pingestanud nii Hiina järjest agressiivsemad poliitilised ambitsioonid, seal hulgas koostöö Venemaaga ÜRO Julgeolekunõukogus, Hiina inimõiguste olukorraga seonduv ja ka Hiina otsus taasliita enda külge Hongkong. Samuti pidev agressiivne käitumine Taiwani suhtes. Aga ka majanduslikust konkuretsist tulenev.