Kareva kehastab nii oma luule kui ka isikumüüdiga kõike seda, mida peetakse luuleliseks. Ta vastab oma isikuga liigagi hästi ettekujutusele selle kohta, missugune üks (nais)luuletaja peab olema ja kuidas kirjutama. Olge hoiatatud, see on lõks. Sellesse saatanlikku lõksu on Kareva retseptsioonis astutud peaaegu algusest peale, enim tema 1990. aastate luule, osalt aga tänaseni ulatuva loomingu mõtestamises. Asi on selles, et luule ei ole luuleline.