Universaaltoetused võivad vähendada inimeste töömotivatsiooni ja tööelus osalemist, sest nad pakuvad inimestele alternatiivi töötamisele. See võib omakorda mõjutada majanduskasvu, tootlikkust ja konkurentsivõimet. Kui jagada kõikidele pidevalt ühtemoodi, siis samas suuruses toetust saavad nii need, kellele on seda vaja kui ka need, kes seda ei vaja. Kas see on ikka õiglane ja aitab vaesust vähendada?

Universaaltoetuste jagamise alternatiiviks on sihtotstarbeline toetussüsteem. See on efektiivsem, sest toetus läheb ainult neile, kes seda ka tegelikult vajavad. Samuti suurendab sihtotstarbeline toetussüsteem inimeste töömotivatsiooni ja soovi tööelus osalemiseks, sest see ei paku inimestele alternatiivi töötamisele. Tingimuslik sihtotstarbeline toetus stimuleerib inimesi omandama uusi oskusi, leidma sobivat tööd või looma oma ettevõtte.