Nõutava hüvitise suurus peab vastama rikkumise intensiivsusele - mida julmem ja pikaaegsem vägivald, seda suurem peaks olema ka hüvitis. Seega tuleb iga kiusujuhtumit hinnata eraldiseisvalt.

Vaatama koolikiusamise kahetsusväärselt laiale levikule, ei ole juhtumid, kus koolikiusu ohvrid pöörduvad kiusaja või tema vanemate vastu kahjunõudega kohtusse, hetkel veel sagedased. Küll aga tasub teada, et koolikiusaja vanemad vastutavad oma laste põhjustatud vägivalla eest rahaliselt.

Loodetavasti motiveerib see teadmine suhtuma kiusaja vanemaid vastutustundlikumalt oma järeltulijate kasvatamisse, kui muud meetodid - kiusuennetusprogramm, käitumishinde langetamine, vestlused klassijuhataja või politseiametnikuga - mõju ei avalda.