Erivajaduslike laste vanemadki jagunevad nii oma kogemuste kui ka eelistuste alusel erinevalt. On neid, kel on suurepärane kogemus väikeklassiga ja kes on ääretult tänulikud sellise võimaluse eest. Tõsi, väikelassist räägime me paraku vaid alg-ja põhikooli astmes. Gümnaasiumihariduses tuleb noorel ikkagi toime tulla 30-40-lapselises klassis ja sestap jääb gümnaasiumisse jõudvate HEV laste hulk kahetsusväärselt madalaks. Ometi ei tähenda erivajadus ju tingimata õppimisvõimetust.