Kuid siin on mitu barjääri. Esiteks eeldavad ka demokraatlike riikide valitsused, et suure mõjuga sotsiaalmeedia platvormid takistaksid viha õhutavaid ja muid ühiskondlikult laiduväärseid mõtteavaldusi. Tsensuur ei ole kuhugi kadunud.