Ameerika ajaleht küsib Armeenia raadiolt: palju teil Nõukogude Liidus autotehaste töölised palka saavad?