Tema mõttearendus kõlas järgmiselt:

„Meil on täna kutsehariduses ressursse, mida ei kasutata sihtotstarbeliselt. Kutsekoolide põhiülesanne on aidata koolilõpetajatel eriala omandada, aga me koolitame ebaproportsionaalselt palju täiskasvanuid, kellel on juba nii haridus kui ka eriala ning kes saavad tööturul hästi hakkama.“ Kallase sõnul on sellised inimesed huvitatud lisateadmiste ja -oskuste saamisest, mistõttu lähevad nad kutsekooli, kus selline õpe on praegu tasuta. Täiskasvanute koolitus on tema hinnangul küll hea asi, kuid täiskasvanud peaksid selle saama omal kulul.“

„Kõik maksumaksja ressursid peaksid minema neile, kes on 16-, 17-, 18-aastased,“ ütles haridusminister.

Selle plaani lahkamise võtan kokku kümne punktiga.

Esiteks, ei, kutsekoolid ei ole noorte ja laste lapsepõlve pikendamise osa ega isegi tohiks olla mõeldud konkreetsele eagrupile. Eriti praegu, kui tehnoloogia roll ja tööturu muutused on kiired ja paljuski ettenägematud. Neil koolidel on kõige vahetum side tööturuga ja ka paindlikkus kõige kiiremini reageerida muutuvatele tööjõuvajadustele.