Aga kuidas tagada tulevikus parlamendi töövõime nii, et oleks kaitstud enamuse õigus oma poliitikat ellu viia ja vähemuse õigus olla ära kuulatud ja arvesse võetud?

Selleks tuleks kaevuda põhjustesse, miks obstruktsiooni kasutatakse.

Esiteks maailmavaateline või selle puudumisel dogmaatiline vastuseis kavandatavale regulatsioonile.

Teiseks riigikogu töövõime halvamine eesmärgil-mida halvem, seda parem. Teisisõnu parlamentaarse demokraatia elujõu kahtluse alla seadmine.