Peamine – Ukraina pinnal toimuvat ei seota teiste samal ajal toimuvate sõdimistega, ehkki ilmseid seoseid võib leida kuhjaga. Rääkimata sõdadega alati seotud ja nendega kaasnevatest narratiividest, mis sõdade ajal alati muutuvad, teravdades seni teada olnut ja seni omaksvõetut.