Hezbollah on korraldanud sümboolseid rünnakuid Iisraeli positsioonide suunas ning vastusedki on seni olnud sümboolsed. Kuid juhusliku eskalatsiooni oht Iisraeli põhjapiiril on väga kõrge. Vältimaks juhuseid, viis Iisrael põhja suunale suuremas koguses vägesid.

Senised sündmused näitavad, et Hezbollah ilmselt ei kavatsenud rünnakuga ühineda, sest parim võimalus selleks on mööda lastud. Kuid sündmuste edasine kulg ei välista nende rünnakuid, kui sõda peaks Iisraelile ebasoodsalt venima jääma.

Hezbollah omakorda riskib rünnakuga alustades kaotada edaspidi oma positsioone nii Liibanonis kui Süürias. Kõige suurem eskalatsiooni oht Iisraeli jaoks on hetkel okupeeritud Palestiina aladel, eriti Ida-Jeruusalemmas, kuid olukord ei ole veel kontrolli alt väljunud. Araabia riigid ei ole seni järsult reageerinud.

Konkreetse rünnaku planeerimine ei pidanud toimuma väga pika aja vältel. Analoogseid väiksema mastaabiga rünnakuid toimus eelnevate aastate jooksul pidevalt ning enamik rühmituste võitlejaid olid pidevas valmisolekus.

Aastate jooksul oli loodud püsivalt pingeline foon kui normaalsus, mis aitas varjata suurema rünnaku ettevalmistamist. Iisraeli julgeolekuteenistuste läbikukkumine on siiski totaalne, kuna kogu rünnaku õnnestumine põhines peamiselt üllatusmomendil, mis saavutati maksimaalselt.