SKA kriisiabitiim tegeleb mitmesuguste juhtumitega, et pakkuda kriisis olevatele inimestele psühholoogilist esmaabi. See teenus on kättesaadav ööpäev ringi ning viimase kaheksa kuu jooksul on meeskond politseiga kaasa läinud 73 väljakutse korral ja perekondi aidanud. Neist enim juhtumeid, täpsemalt 16, oli juulis. See arv on ainult jäämäe veepealne osa. Esmase abi vajajaid on tegelikult palju rohkem, kuid kõik ei jõua kohe SKA kriisimeeskonna vaatevälja.

Kriisis olev inimene saab abi

Kriisis olevatel inimestel on võimalik ööpäev ringi pöörduda sotsiaalkindlustusameti tasuta ohvriabi kriisitelefonile 116 006. Ohvriabi kriisitelefonil pakutakse tuge ja ärakuulamist, kui oled kogenud vägivalda, kaotust, sattunud traumeerivasse olukorda või on see juhtunud sinu lähedase või tuttavaga.

Kriisitelefoni nõustajad kuulavad, jagavad infot abivõimaluste kohta ja vajaduse korral juhatavad su õige spetsialistide juurde. Numbrile 116 006 vastavad kriisiabi nõustaja kogemustega spetsialistid, kes valdavad nii eesti, vene kui ka inglise keelt.