See on üks episood pikaajalisest „külmutatud“ konfliktist iisraellaste ja Palestiina araablaste vahel. 1947 aasta ÜRO „tükeldamise“ plaan pole seniajani realiseerunud. Seda erinevatel põhjustel - algselt Araabia riikide vastuseisu tõttu, hiljem jällegi Iisraeli riigi tõrksusest tulenevalt. Senikaua, kuni konflikti juurpõhjustele pole arvestatavat lahendust leitud, lahvatavad aeg-ajalt sedasorti pinged jõuliselt ja veriselt. See ei jää kindlasti mitte viimaseks korraks.