Tänapäeva sõdades on üha tähtsam komponent infosõda. Sõdivate poolte jaoks on äärmiselt oluline levitada toimuva kohta infot, ükskõik siis kas tõde, natuke ilustatud tõde või otsest valet. Võiks isegi öelda, et veel olulisem on ainult üks asi – nimelt levitada lugusid, kehtestada narratiive, luua emotsioone, mõjutada hoiakuid. Inimene on evolutsiooni käigus kohastunud tegema otsuseid emotsioonide ja tõlgenduste, mitte kiretute faktide põhjal.