Tuleb tunnistada, et meie energiavarustuse ja ka side välisühenduste viimine mere kaudu on alati olnud potentsiaalse ohu allikas. Kui need ühendused ükskõik millisel põhjusel katkevad, võib see meie ühiskonna ja majanduse funktsioneerimist märkimisväärselt raskendada.