Eesti kontekstis võib see otsus olla ajaloolise tähtsusega ja mõjutada valitsust ning riigikogu oluliselt paremini maksumaksjalt kogutud raha kasutamist läbi mõtlema ning hinnatavaid riske tõsisemalt võtma. Maksumaksjatena peame selle eest tänama kõiki kliimanoori eesotsas Birgit Antoniga ja pikaajalist keskkonnakaitsjat Kärt Vaarmarit!

Kulud, mis meid tehase käivitumisel ees ootaksid, ületaksid senimaani tehtud kulud kordades, mida näitaks ilmselt ka kliimamõjude analüüs, kui see tehtaks objektiivset tõde ehk globaalse kliimamuutuse tagajärgi arvesse võttes.
Juba 10-15 aastat oleme teadnud, et Eesti inimeste ja looduse arvelt ülalpeetaval põlevkivitööstusel pole tulevikku.

Riskid olid õlitehase rajamise planeerimise algusest peale selged. Juba siis