Kust võimupoliitikute mõtteviis pärineb, pole raske tuletada. Kaks kolmandikku Reformierakonna 37st saadikust on kas Tallinnast või selle lähiümbrusest ja saavad valida, kuidas nemad tööle tulevad. Seetõttu saavadki nad laia lehega välja käia idee lõpetada sõidukulude hüvitamine.

Nende pähe ei mahu, et riigikokku on valitud ka saadikud Jõgevalt, Põlvast, Kilingi-Nõmmelt või Saaremaalt. Sealsete valijate esindajad peavad jõudma esmaspäeval Tallinna, sõidavad neljapäeval tagasi kodukanti ja veedavad reede ning nädalavahetuse kuulates, kuidas ühistranspordiühendustest ei piisa sellekski, et saaks käia tööl, poes või arstil.

Kui 101 õuna visata ühte ämbrisse, läheb mõni ikka mädanema ja ohustab ka teisi. See ei tähenda aga, et juhtumit tasub kasutada vabandusena muuta kogu Eestit esindav riigikogu ainult tallinlaste mängumaaks.