Netanyahu fanaatiline valitsus muutis verevalamise vältimatuks, kui välistas Palestiinas igasuguse poliitilise protsessi ja kuulutas julgelt, et „juudi rahval on ainu- ja võõrandamatu õigus kõigile Iisraelimaa osadele“.