Esimese kümne aasta jooksul pärast kuivendamist laguneb iga hektari kohta 15–20 tonni turvast. Kõigil kuivendatud sooaladel haihtub Eestis aastas eri andmetel kokku 2,5–6 miljonit tonni turvast, samal ajal suureneb proportsionaalselt atmosfääris CO₂ hulk.

„Näete, mis juhtub nende väljadega, kui mitte midagi teha: turvas lihtsalt kaob. Ja enamik endisi turbatootmisalasid on tegelikult umbes samas seisus,“ ütles Tartu ülikooli rakendusgeoloogia teadur Marko Kohv.