Esiteks selle pärast, et eesti keelt emakeelena mitte oskavate laste õpe toimub (või vähemalt peaks toimuma) teistsuguse metoodikaga kui eesti emakeelega laste õpe. Teiseks selle pärast, et isegi pelgalt teoreetiline võimalus tekitab ilmaasjata poliitilisi pingeid ja õhutab kahtlusi, et Tallinna linnavalitsus teeb seda meelega, soovides eestikeelsele õppele üleminekule takistusi teele veeretada.