Meil, maarottidel, on ettekujutus veealuste kaablite või torude ründamisest tekkinud ennekõike näiteks James Bondi filmide kaudu. Mil määral vastab seal nähtu tegelikkusele?