Kaasaegne sõjapidamine on enam suunatud tsiviilobjektide ning kriitilise tähtsusega taristu kahjustamisele ja hävitamisele. Sellest lähtuvalt on mure Venemaa Föderatsiooni võimalikust sekkumisest arusaadav. Venemaa president Vladimir Putin pidas vajalikuks isiklikult Venemaa sekkumist Balticconnectori lõhkumisel eitada ning süüdistas omakorda lääneriike Nordstreami gaasitoru õhkimises 2022. aasta sügisel.