Demokraatia põhiidee seisneb selles, et parimad otsused sünnivad korraliku arutelu tulemusena poliitikute vahel, kes esindavad võimalikult paljusid ühiskonnagruppe. See tähendab, et esiteks peavad poliitikud inimesi kuulama ja mõistma valikuid, millega inimesed pidevalt silmitsi seisavad. Ja teiseks peavad nad üksteist kuulama. Tõhus poliitiline arutelu toimib ainult siis, kui poliitikud kuulavad hoolikalt oma vastaseid ja esitavad seejärel oma hästi struktureeritud vastuargumendid.