Riigikogu liikme hea tava ütleb selgelt, et riigikogu liige „hoidub kahjustamast Eesti ja riigikogu mainet“ ning „on kolleegide ja teiste kaaskodanike vastu lugupidav, viisakas ja väldib sobimatut keelekasutust“. Samasugused põhimõtted on kirjas paljude ettevõtete ja asutuste sisekorraeeskirjades ning neist kinnipidamist peetakse oluliseks. Näiteks joobnute tööl viibimine ei ole kuskil soositud.