Kogu paketi suurus on 105 miljardit dollarit, millest üle poole on mõeldud Ukrainale ja väiksem osa Iisraelile (vt infokast). Ukrainale suunatud 61,4 miljardist dollarist enamik ehk üle 44 miljardi läheks relvade soetamiseks ja muuks kaitsekoostööks. Ka Iisraeli rahast kuluks valdav osa õhutõrje ja muu sõjatehnika tarbeks. Valge Maja toonitab, et paketi rahast pool ehk üle 50 miljardi dollari läheb seega tegelikult otse USA kaitsetööstusse ja toimib omal moel investeeringuna.