Kogu aeg on olnud teada, et Venemaa enesekindlus ja suutlikkus sõdida toetub eelkõige suurtele rahavoogudele ja riigireservidele ning võimele importida otse või kaudselt lääne kõrgtehnoloogiat (sealhulgas komponente) oma sõjatööstuse tarbeks, mitte niivõrd venelaste hurraapatriotismile.

Tõsi, Venemaa sai tänavu oluliselt vähem sissetulekuid ekspordist ja ta on sunnitud palju suurema osa föderaaleelarvest sõjale kulutama, kuid ta on otsustavust täis. Putin kulutab kasvõi Venemaa sõjakassa viimase euro ja viimased „vabatahtlikud“ burjaadid või moskvalased oma enda ellujäämise nimel. Ta teeb seda, kuni keegi teda ei peata. Kas läänel on sama palju otsustavust ja olelusvõitluse taju? Tundub, et poliitilis-retooriliselt on, kuid praktiliselt mitte.