Haridusleppe põhiline sisu on see, et 1) nii kõrghariduse riigipoolne rahastamine kui ka üldhariduse õpetajate palgafondi rahastamine on vähemalt 1,5% SKPst; 2) tasuta eestikeelne kõrgharidus; 3) riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused, kaasa arvatud ametikoha- ja palgastabiilsuse.

Haridusleppega liitusid Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Eestimaa Rohelised. Praegu on teiste erakondade allkiri sellel puudu. Riigieelarve kõnelustel tuli koalitsioon välja hoopis kummaliste ettepanekutega.