Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed on riigi või kohaliku omavalituse hallata ning nende kasutamine on Eestis tasuta ja kõigile kättesaadav. Eratee omanikul on aga õigus määrata, mis tingimustel saavad kolmandad isikud seda kasutada, ja võtta kasutamise eest tasu. Õigusalase kirjanduse järgi võib avalikult kasutatavaks teeks muutuda ka tee, millel liiklemine on kujunenud tavaks pikema aja jooksul.