Kahjuks koosnesid need meelavaldused osaliselt tugevalt antisemiitlikest protestijatest ja lausetest, mis peavad kõiki juute Palestiinas toimuva süüdlasteks. Sarnaselt kostavad hääled, mis kutsuvad üles Gazat ning läänekallast palestiinlastest „puhtaks pühkima“.

Kuidas siis selles konfliktis orienteeruda? Kellel on õigus? Kes on süüdlane ja kes on ohver?