Majanduses tekkivas lisandväärtuses sisaldub kõik see raha, mida meil soovitakse järjest suuremas summas nii hädavajadusteks kui ka üksnes soovideks maksude abil ümber jagada. Ja sellest rahast on üha rohkem puudus, nagu me riigieelarvetest näeme.