Samas ei eelda keegi, et poest kaupa ostes ostukorvi sisu ja tarbimisharjumuste näitamine on meie privaatsuse rikkumine. Kassalindil olev kaup on kõigile avalikult nähtav. Kui ühiskonna huvi on saada jäätmeteks muutunud materjal tagasi, siis peab looma ka viisi kuidas seda tagada.

Jäätmevedu toimub lepingu alusel ning lepingutingimuste täitmise üle kontrolli tegemine on tavapärane osa lepingust. Seepärast on oluline, et kohalikud omavalitsused hakkaksid enda jäätmeveo hangetes edaspidi eraldama neid jäätmeid, mis jäävad liigiti kogumisest üle ning neid kuhu kõik on kokku visatud. Hangetesse tuleks lisada lubatavate jäätmetena, liigiti kogutavad jäätmed ning nende ülejäägid. Praeguste n-ö segaolmejäätmete tekitamine oleks keelatud.

Kui seda ikkagi tehakse, siis