Siseminister,

Hea Lauri, kirjutan Sulle seoses relvaseadusega. Nimelt on viimaste aastate jooksul minu poole pöördunud kümned ja kümned lugupeetud Eesti inimesed, kes kurdavad kohaldatava relvaseaduse üle. Inimestelt üle kogu maa korjatakse massiliselt ära, bürokraatlike ettekäänetega, tsiviilkasutuses olevaid relvi. Kõik minuga kontakteerunud inimesed on Eesti kodanikud ja ühiskonnas tuntud ja vähemtuntud aga oma kogukonnas lugupeetud inimesed.

Olles olnud Eesti riigi taasloomise juures 1990. aastast, tean, et need aatelised mehed, kellelt Eesti riik täna, oma tundetu bürokraatia kaudu, relvi konfiskeerib, olid Eesti jaoks olemas alati siis, kui neid vaja oli riigi loomisel ja kaitsel. Siis, kui neid kutsuti seaduseid looma, Toompead kaitsma, Kodukaitsesse ja mujale, kus vaja.