Eesti kodudes on palju süsteemset paarisuhtevägivalda, mis tähendab, et politseinikele on tuttav nii kodu aadress kui seal elavad inimesed. Samale aadressile korduvalt väljakutsele sõites võib politseinikul tekkida inimlik jõuetuse tunne, et midagi ei muutu – me aitame, aga meie tegevusel ei ole justkui lõppu.