Rail Balticu puhul on tähtsad kõik ülepääsud. Tulevikuraudtee on kavandatud nii, et kõik ülekäigud on mitmetasandilised. Inimestele ja autodele ehitatakse viaduktid, loomadele ökoduktid. Kindlasti ei tasu näiteks matkajatel või seenelistel uut põnevat maastikurajatist uudistama minna.