Kärpekohtade leidmiseks analüüsisime põhjalikult kõiki ministeeriumi üksusi ja töösuundi. Kokkuhoiu kavandamisel lähtusime põhimõttest, et peame suutma täita edukalt ministeeriumi põhiülesandeid. Pannes lauale erinevad valikud, oli meie kindel soov säilitada riigi esindatus võimalikult paljudes maailma riikides. See tähendab, et me ei sulge Eesti saatkondi. Peakonsulaatide sulgemine pole olnud meeldiv otsus, ent käesolevas olukorras sisuliselt ainus variant.