Sellel pildil on juudid äravalitud seisuses ühes kaasaegse kõrgtehnoloogilise majanduse ja omariiklusega, samuti enam-vähem demokraatliku valitsemiskorraga. Omariikluseta palestiinlased seevastu elavad Iisraeli poolt 1967. aastal okupeeritud aladel teistsuguse režiimi all, mis on räiges vastuolus üldtunnustatud inimõigustega (Jordani jõe läänekalda alad) või siis rahvusvahelise humanitaarõigusega (Gaza maakitsus).

Terroriorganisatsioon Hamas ei tekkinud tühjale kohale vahetult enne 7. oktoobri traagilisi sündmusi vaid loodi 1987. aastal esimese suurema palestiinlaste Iisraeli-vastase ülestõusu päevil.