Ehkki alliansi riikidest kõigest seitsmel jõudsid kaitsekulutused 2%-ni SKP-st, kasvas kulutuste osakaal siiski kõigil peale USA ja Suurbritannia. Nende kaitse-eelarve kahanes aga eeskätt Afganistanist lahkumise tõttu.