Teistesse eluvormidesse suhtumine on ajaloos teinud läbi suuri muutuseid. Ajaloo keerdkäike lihtsustades võib väita, et lääne mõttemaailma suurkujul Rene Descartes’il (1596 – 1650) on oluline roll selles, milline on tänaseks väljakujunenud suhtumine loomadesse. Ta oli arvamusel, et inimene erineb teistest eluvormidest selle poolest, et inimesel on „hing,“ aga loomad on jumala loodud mehaanilised aparaadid, kel puuduvad igasugused inimesele sarnased kognitiivsed võimed ja tunded.

Praeguseks on teadus selle väärarusaama kummutanud ning näidanud, et ühel või teisel kujul on kõigil eluvormidel vähemalt mingid kognitiivsed võimed. Näiteks tunnevad koduloomad valu, piina või hirmu.